17.05.2019

„ВЕСЕЛ СТАРТ“ с участието на ДГ „Слънце“ гр. Шумен

11.05.2019

Тържествена церемония по издигане знамето на гр.Шумен с участието на ДГ“Слънце“

11.05.2019

11 май–Малките слънца на ДГ“Слънце“ гр.Шумен

Д
11.05.2019

11 май–Ден на гр.Шумен.Благодарим на всички родители,деца и учители.

11.05.2019

Преди церомонията по откриването на празника на гр.Шумен–11май.Групата на ДГ“Слънце“

10.05.2019

Корпус 2 с много песни и танци в час по родолюбие.