05.10.2019

Дарителската кампания на ДГ“Слънце“ Шумен, „Подари усмивка на дете“,за децата от дома във Васил Друмево.

02.10.2019

За децата с увреждания от дневен център-Васил Друмев.Подари усмивка-деца и родители от ДГ“Слънце“

28.09.2019

Нашето ново предизвикателство–проект по „Еразъм+“–“Природата и съвременното преподаване“

27.09.2019

Златна есен в двора на ДГ“Слънце“,игри и песни с децата от гр.“Щурче“

25.09.2019

С любов за децата от гр.“Щурче“ на ДГ“Слънце“

20.09.2019

Вкусна есен в ДГ“Слънце“гр.Шумен