26.10.2019

Мъниците от гр.“Синигерче“ в една увлекателна разходка с чадърчето за слънце и дъжд!

22.10.2019

Група“Светулка“ в чудния свят на сезоните,проект по ЕРАЗЪМ+

22.10.2019

Математиците от гр.“Чучулига“работят отлично по проект“Природата и съвременното преподаване“–Еразъм+!

22.10.2019

ДГ“Слънце“ по проект“Erasmus+“КА1

18.10.2019

Децата от гр.“Щурче“ на гости в ОУ“ Д-р Петър Берон“ гр. Шумен.Много усмивки и добро настроение.

17.10.2019

Демонстрация на игри с робота bee_bot пред деца от корпус 1 на ДГ“Слънце“