26.10.2019

Споделяне на опит:ДГ“Слънце“ и ДГ“Пчелица“–игри от детството

26.10.2019

Децата от ДГ“Слънце“събират багрите на есента!

26.10.2019

Децата от група“Светулка“изучават символите на новите ни приятели от Румъния и Естония

26.10.2019

В седмицата на готвача,децата от гр.“Щурче“ и гр.“Гъбка“ уважиха труда на своята готвачка!

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Славейче“и работата на учителя с компютъра в проекта:“Природата и съвременното преподаване“

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Гъбка“ и Природата и съвременното преподаване!