06.11.2019

Урок по родолюбие с приятелите от читалище“Пробуда“ и корпус 1 на ДГ“Слънце“

06.11.2019

Личност,екип,изграждане на екип с проф.д–р Красимир Марков

04.11.2019

Математически познания чрез игри и песни в група“Щурче“

04.11.2019

Порасналите деца на група“Звездичка“ Ви поздравяват

04.11.2019

Продукти от природни материали изработени от децата на ДГ“Слънце“

02.11.2019

Докосване до живите промени на природата в Шумен през есента –и четвърта подготвителна група“Гъбка“