10.12.2019

Зима в ДГ“Слънце“.Смях и много детски усмивки.

10.12.2019

Децата от група „Звездичка“ участват в проект „Природата и съвременното преподаване“

10.12.2019

Децата получават нови играчки, закупени във връзка с проект Еразъм+

10.12.2019

Чай с мама и татко в група“Калинка“

29.11.2019

Разпространение на проект по Еразъм+КА1,споделено с д-р Галина Хайдар и учители от ДГ“Слънце“ и ДГ“Чучулига“

22.11.2019

Още от нашата визита в Румъния по проект“Природата и съвременното преподаване“