23.09.2020

За вас родители!

РД22-2340
23.09.2020

До всички родители на ДГ“Слънце“

РД22-2342
23.09.2020

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
23.09.2020

На вниманието на родителите!

17.08.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен- проект ПУДООС „Шуменски планинарчета“ На слънчева полянка с кошнички в ръце набраха много билки и пяха от сърце! Децата от група „Чучулига“- За лечебната сила на природата! Пазете я!

17.08.2020

Обществен съвет

Обществен съвет отчет за учебната 2019-2020 ДГ Слънце Шумен