13.10.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен изказвам огромна благодарност за доброволчески труд на бащите от група „Звездичка“! И специалното начало от родителите на Мелиса Джавидова! Благодаря, че сме заедно в името на децата!

02.10.2020

Фотоизложба – Споделени мигове по време на COVID 19! С мама и татко по пътечките на Шуменското плато!

01.10.2020

Природата и съвременото преподаване!

01.10.2020

Есенно удоволствие!

30.09.2020

Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!

30.09.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен Има нови уреди за игри на двора по проект „Шуменски планинарчета“- МОСВ и ПУДООС При нас в интересно, забавно и полезно да играем сред природата!