Група „ГЪБКА“

Педагогически екип:

Учител:Евгения Йорданова

Учител:Мая Юриева

Помощник-възпитател:Валентина Стоева

Девиз:“В детската градина

дружна група има.

„Гъбка“се нарича

и игрите най-обича“.

Цел на нашия екип е отглеждане и възпитание на децата в спокойна,благоприятна и толерантна среда.Създаваме комфортна и топла атмосфера в която децата се чувстват обичани,ценени и уверени в своите възможности.

Екипът на група“Гъбка“подпомага детето в първите му стъпки по пътя на познанието към другите и към себе си.