Група „ЗВЕЗДИЧКА“

Педагогически екип:

Старши учител:Елка Тодорова

Старши учител:Янита Димитрова

Помощник-възпитател:Невяна Господинова