Група „СИНИГЕРЧЕ“

Дата и час на качване на файла: 2.3.2020 15:38

Добре дошла Баба Марта

Добре дошла Баба Марта

Работливите ръчички правят хранилки за врабчета

Хранилки за птици

РАБОТЛИВИТЕ РЪЧИЧКИ НА МАЛКИТЕ СИНИГЕРЧЕТА ЕРАЗЪМ+

Деца и родители в Коледна магия

Коледни красоти гр.Синигерче

🙋‍♂️Приказка за мен от мама тати и баба🙋‍♀️💞Работната мецана 🐻🐾🌳

Приятели завинаги

На чаша топъл чай

Заедно сме щастливи 🥰

Заедно сме щастливи 🥰

Вкусен топъл билков чай

Учим се на безопасност

Педагогически екип:

Старши учител  Дарина Табакова

Старши учител  Анелия Вълчева

Помощник – възпитател  Десислава Петрова

 

Девиз: „ Вярваме, постигаме, успяваме“

Група „Синигерче“ е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост и постигане на положителни резултати. При организиране всекидневния живот на децата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.

 

                          

 

                                                  

Добре дошла Баба Марта