Група „СИНИГЕРЧЕ“

Приятели завинаги

Педагогически екип:

Старши учител  Дарина Табакова

Старши учител  Анелия Вълчева

Помощник – възпитател  Десислава Петрова

 

Девиз: „ Вярваме, постигаме, успяваме“

Група „Синигерче“ е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост и постигане на положителни резултати. При организиране всекидневния живот на децата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.