Група „КАЛИНКА“

Педагогически екип:

Старши учител-Галя Петрова

Учител- Десислава Борисова

Помощник възпитател-Галина Радкова

 

Девиз:“ Здрави и жизнерадостни-знаещи и можещи“