30.11.2021

Реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ към МОН. 1. Изграждане на строителен обект – разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП в двора на Корпус 2 на детска градина „Слънце“. 2. Вътрешна подвижна площадка по БДП. 3. Оборудване и обзавеждане. Площадкитеще ще се използват за обучителни игри и ситуации при обучението по безопасност на движението по пътищата от всички деца на детска градина „Слънце“ .

22.10.2021

Меню за м. Декември 2021 г.

МЕНЮ за ДЕКЕМВРИ 2021 г.
22.10.2021

Меню за м. Ноември 2021 г.

МЕНЮ за НОЕМВРИ 2021 г.
01.10.2021

Меню за месец Октомври 2021 г.

меню Октомври 2021
27.09.2021

За вас малки слънца!

13.09.2021

Класиран кандидат!

Протокол класиран кандидат