Проект ПУДООС Шуменски планинарчета Изследваме природата с децата от група „Калинка“- малки буболечки!