Детска градина „Слънце“ и гр.Калинка в конкурсът на РИОСВ „Мисли зелено,пази природата“

Екологичното възпитание в предучилищна възраст е своеобразен организиран процес на педагогическо взаимодействие, насочен към конкретни цели – поставяне основите на положителното отношение на личността към природата чрез усвояване на знания за нея, формиране на интелектуални, нравствени, естетически качества, както и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на детето от предучилищна възраст с природата.Елате при нас в ДГ „Слънце“.
17.06.2020
МЕНЮ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
24.06.2020
Покажи всички

Детска градина „Слънце“ и гр.Калинка в конкурсът на РИОСВ „Мисли зелено,пази природата“