ДГ“Слънце“ Еразъм +КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“ и гр.“Гъбка“