Децата от група „Звездичка“ участват в проект „Природата и съвременното преподаване“