Децата получават нови играчки, закупени във връзка с проект Еразъм+