Разпространение на проект по Еразъм+КА1,споделено с д-р Галина Хайдар и учители от ДГ“Слънце“ и ДГ“Чучулига“

Още от нашата визита в Румъния по проект“Природата и съвременното преподаване“
22.11.2019
Чай с мама и татко в група“Калинка“
10.12.2019
Покажи всички

Разпространение на проект по Еразъм+КА1,споделено с д-р Галина Хайдар и учители от ДГ“Слънце“ и ДГ“Чучулига“