Още от нашата визита в Румъния по проект“Природата и съвременното преподаване“