Урок по родолюбие с приятелите от читалище“Пробуда“ и корпус 1 на ДГ“Слънце“