Личност,екип,изграждане на екип с проф.д–р Красимир Марков