Математически познания чрез игри и песни в група“Щурче“