За децата с увреждания от дневен център-Васил Друмев.Подари усмивка-деца и родители от ДГ“Слънце“