Златна есен в двора на ДГ“Слънце“,игри и песни с децата от гр.“Щурче“