Децата от ДГ“Слънце“притихнали в захлас.Изкуство сред природата!