Спорт и забава с баскетболния кош от кметът на община Шумен