Децата от гр.“Щурче“ играят игри на прекрасния двор в ДГ“Слънце“