Довиждане детска градина и на добър час гр.“Калинка“.Попътен вятър!