На посещение в ДКТ „В.Друмев“.Движим се безопасно!