Тържествена церемония по издигане знамето на гр.Шумен с участието на ДГ“Слънце“