ПРОЕКТ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ „ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИИТЕ”

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧАСТВА В СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ФИНАНСИРАНА ОТ БЮДЖЕТ НА РБ/ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕС
17.09.2012
ПРОЕКТ „ТАНЦУВАЩИ С ВЪЛЧЕТА”
25.11.2015
Покажи всички

ПРОЕКТ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ „ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИИТЕ”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1. ДА ПРЕДСТАВИ ПРЕД ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ШУМЕН ФОЛКЛОРНИТЕ ТАНЦОВИ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРА НА РЕГИОНА.

2. ДА СЪХРАНИ, РАЗВИВА И ПОПУЛЯРИЗИРА САМОБИТНАТА БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ И КУЛТУРА, ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ.

3. ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЯВА  ТАЛАНТА  НА ДЕЦАТА, ДА СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗАЛОЖБИ.

4. ДА СЕ ПООЩРЯВАТ И УТВЪРЖДАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ  НА ПОДРАСТВАЩИТЕ КЪМ ИЗКУСТВОТО, КРАСОТАТА И РОДНИЯ ФОЛКЛОР.

РЕГЛАМЕНТ:

КОНКУРСЪТ Е В ТРИ КАТЕГОРИИ:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНА СИСТЕМА, ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.

ПРЕСЪЗДАВАТ СЕ НАРОДНИ ОБИЧАИ, ОБРЕДИ И ПРАЗНИЦИ ОТ БАБА МАРТА ДО ГЕРГЬОВДЕН. ПРЕДАВАТ СЕ КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ, ЕСТЕТИКА И НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

КАТЕГОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНО – ИЗКУСТВО:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:    ДЕЦА ОТ  4 – 7 ГОДИНИ

ЖАНРОВЕ И ТЕХНИКА: В КАТЕГОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – РИСУНКИ И КАРТИЧКИ /АКВАРЕЛ, ПАСТЕЛ, ТЕМПЕРА, АПЛИКАЦИЯ/, РИСУВАНИ ЯЙЦА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

                1. ОРИГИНАЛНОСТ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД

                2. ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

                3. ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ

КАТЕГОРИЯ ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНА СИСТЕМА:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:   ДЕЦА ОТ   4 – 7 ГОДИНИ

КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА

ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИНА – ЕДИН ОБИЧАЙ, ПРАЗНИК ИЛИ ОБРЕД.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

                1. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПОСТАНОВКАТА

                2. ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

                3. ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ

КАТЕГОРИЯ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – НАРОДНИ ИГРИ И ТАНЦИ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:   ДЕЦА ОТ  4 – 7 ГОДИНИ

КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРОДНИ ИГРИ И ТАНЦИ:

– 1 ИГРА /ИГРИ ОТ МИНАЛОТО/

– 1 ТАНЦ /ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР ИЛИ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР/.

СЪПРОВОДЪТ Е ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. ТЕХНИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2. КОМПОЗИЦИЯ

3. ПОСТАНОВКА И СЦЕНОГРАФИЯ

Конкурсът създава условия за изява таланта на децата, за развитие на тяхното творчество и заложби, поощрява интересите им към  изкуството и родния фолклор, съхранява самобитната българска традиция и култура за поколенията. Активни участници са родителите на децата с изработване на съвместни и самостоятелни експонати за изложбата. Конкурсът прерасна в общински с участието на детски градини от града, селищната  система и областта с финансовата подкрепа на Община Шумен.