30.09.2020

Игри,работа и много труд с новият проектор в гр.“Щурче“.Благодарим на всички!

30.09.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен Има нови уреди за игри на двора по проект „Шуменски планинарчета“- МОСВ и ПУДООС При нас в интересно, забавно и полезно да играем сред природата!

23.09.2020

За вас родители!

РД22-2340
23.09.2020

До всички родители на ДГ“Слънце“

РД22-2342
23.09.2020

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
23.09.2020

На вниманието на родителите!