15.10.2019

Седмично меню за 25.11.2019 г. – 29.11.2019 г.

25-29.ХІ. 2019
15.10.2019

Седмично меню за 18.11.2019 г. – 22.11.2019 г.

18-22 .ХІ. 2019
15.10.2019

Седмично меню за 11.11.2019 г. – 15.11.2019 г.

11-15 .ХІ. 2019
15.10.2019

Седмично меню за 04.11.2019 г. – 08.11.2019 г.

04-08.XI.- 2019