30.10.2019

Доставка на хранителни продукти за 2020 година с четири обособени позиции

Протокол на комисията 21.01.2020, 15:08h Информация за удължаване на срока  Дата и час на качване на файла: 11.11.2019 18:16 Съобщение за удължаване на срока  съобщение за удължаване на срока Дата и час на качване на файла: 11.11.2019 18:10 Информация за публикувана обяваДата […]
19.11.2018

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънце“ с четири обособени позиции

Договор по ОП 4 Дата и час на качване на файла: 27.2.2019 14:24 Договор по ОП 3 Дата и час на качване на файла: 27.2.2019 14:24 Договор по ОП 2 Дата и час на качване на файла: 27.2.2019 14:24 Договор по ОП 1 Дата […]