21.05.2021
Ераъм+, Природата и съвременното преподаване и представяне на нова“Книжка за гората“ и работа с природни материали съвместно с треньори от СИДП иПП“Шуменско плато “ в гр.Светулка“
21.05.2021

Еразъм + „Природата и съвременното преподаване“ и гр.Чучулига с Книжка за гората и г-жа Татяна Димитрова

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен и децата празнуват празника на града – 11 май 2021!

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен ще получи комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор по Национална програма ИКТ 2021 Децата и учителите го заслужават! Удовлетворени сме!

14.05.2021

Детска градина „Слънце“ Шумен Одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

16.04.2021

Електронен прием!

електронен прием 2021-2022grafik по месеци Електронен прием zapoved кмет (1)