16.04.2021

Електронен прием!

електронен прием 2021-2022grafik по месеци Електронен прием zapoved кмет (1)
01.04.2021

ПЛАН ПО БДП актуализиран 31.03.2021Желева-2021
01.04.2021

Актуализиран ПЛАН по БДП

ПЛАН ПО БДП актуализиран 31.03.2021Желева-2021
22.03.2021

Важно!

10.02.2021

Честит празник на всички!

l
05.02.2021

Важно за всички родители, които ще станат част от нашето голямо семейство!

График електронен прием