24.06.2019

Татковците от гр.“Чучулига“,загрижени за своите деца.Благодарим много.

21.06.2019

Подготовка за Еньов ден с децата от ДГ“Слънце“

18.06.2019

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба за прилагане на училищни схеми ПЛОД И МЛЯКО_05.03.2019 Наредба за прилагане на училищни схеми ПЛОД И МЛЯКО
12.06.2019

Мисия детски учител

lттттДЕТСКИ УЧИТЕЛ
04.06.2019

Децата от гр.“Щурче“ играят игри на прекрасния двор в ДГ“Слънце“

04.06.2019

Довиждане детска градина и на добър час гр.“Калинка“.Попътен вятър!