26.10.2019

В седмицата на готвача,децата от гр.“Щурче“ и гр.“Гъбка“ уважиха труда на своята готвачка!

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Славейче“и работата на учителя с компютъра в проекта:“Природата и съвременното преподаване“

26.10.2019

Четвърта подготвителна група“Гъбка“ и Природата и съвременното преподаване!

26.10.2019

Мъниците от гр.“Синигерче“ в една увлекателна разходка с чадърчето за слънце и дъжд!

22.10.2019

Група“Светулка“ в чудния свят на сезоните,проект по ЕРАЗЪМ+

22.10.2019

Математиците от гр.“Чучулига“работят отлично по проект“Природата и съвременното преподаване“–Еразъм+!