03.02.2020

Еразъм+КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“съвместно с учителите А.Вълчева и М.Юриева

29.01.2020

Проект „Природата и съвременното преподаване“ и гр.“Калинка“ по Еразъм+КА1

29.01.2020

ДГ“Слънце“ Еразъм +КА1 Проект“Природата и съвременното преподаване“ и гр.“Гъбка“

29.01.2020

ДГ“Слънце“ Шумен Ви очаква на Седми национален фолклорен конкурс за деца „Да съхраним традициите“ 2-3.04.2020 гр.Шумен

18.12.2019

Споделен опит по проект“Природата и съвременното преподаване“ пре родители от група“Гъбка“

18.12.2019

Коледните джуджета на група“Щурче“-техните учители и родители заедно!