17.06.2020

Детска градина „Слънце“, Шумен Изпод кръглите листенца ягодки надничат! Био градините на децата никнат като гъби!

17.06.2020

Детска градина „Слънце“ и гр.Калинка в конкурсът на РИОСВ „Мисли зелено,пази природата“

17.06.2020

Екологичното възпитание в предучилищна възраст е своеобразен организиран процес на педагогическо взаимодействие, насочен към конкретни цели – поставяне основите на положителното отношение на личността към природата чрез усвояване на знания за нея, формиране на интелектуални, нравствени, естетически качества, както и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на детето от предучилищна възраст с природата.Елате при нас в ДГ „Слънце“.

17.06.2020

Познавайки зеленчуковите семейства, ще можете по-добре да разбирате взаимоотношенията между членовете на различните семейства, ще можете да прецените кои растения добавят азот към почвата, кои излъчват летливи вещества, прогонващи насекомите…. ще установявате лесно логиката на връзката – кой с кого е свързан, с кого се понася добре и с кого не.Това сме ние децата на ДГ „Слънце“

16.06.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен Група“ Синигерче“ и техните родители, учители и помощник възпитатели са се погрижили за осигуряване на билки и подправки! Засаждането предстои!

16.06.2020

29 юни-Ден на безопасността на движение по пътищата

000283D0 000283D1 000283D2 000283D3