07.08.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен- ПУДООС Еко лаборатория и в опитната градинка се грижим за зеленчуците и билките! Расти, расти цветенце, като детенце!

04.08.2020

ДГ“Слънце“ Шумен Проект „Шуменски планинарчета“ МОСВ и ПУДООС Нашият учител Природата! Група „Светулка“ изучават видовете дървета в парка!

29.07.2020

Шуменски планинарчета! Детска градина „Слънце“ Поредният поход и изучаване на растенията на Шуменско плато!

23.07.2020

Проект ПУДООС Шуменски планинарчета Изследваме природата с децата от група „Калинка“- малки буболечки!

 2
17.07.2020

Детска градина „Слънце“ Шумен МОСВ и ПУДООС „Шуменски планинарчета“ Безценен дар от българската природа!

14.07.2020

Семенцата са цветята на земята! Опитите дадоха резултат! Малките откриватели от група „Щурче“ на детска градина „Слънце“ Шумен имат реколта по проект ПУДООС!